Home Tags Posts tagged with "socializmus"
Tag

socializmus

Od trhu k štátnym zásahom

Kríza mení názory a prístupy, avšak niektoré mýtusy o zadĺžení Slovenska, či údajnom vysokom odvodovo-daňovom zaťažení, ktoré sa Nemecku práve v týchto chvíľach zišlo, ostávajú. O ekonomických pohľadoch na krízu píše Ján Košč.

O revolučnom kresťanstve

by Tony Benn 16. decembra 2019

V adventnom období prinášame preklad klasickej prednášky Tonyho Benna o revolučne spoločenskom rozmere kresťanského učenia. Z britského magazínu Tribune prekladá Martin Makara.

Ľudia na zhromaždeniach síce volali po slobode, nedali si však pozor, v akom význame. Preto mohli požadovať slobodu (zbavenú rodinkárstva a protekcionizmu), no namiesto nej dostali slobodu (bez rovnosti a solidarity). V dôsledku tejto nepozornosti sa mohlo zdať, že spoločenský vývoj nasledujúci po 17. novembri splnil svoj cieľ – prišla sloboda. Mali by sme sa však pýtať: Aká sloboda a pre koho?

Socializmus prestáva byť v Spojených štátoch neslušným slovom, akým ešte donedávna býval. Rastie počet mladých Američanov, ktorí by preferovali žiť v socialistickej krajine pred kapitalistickou a ľavicoví kandidáti sú úspešní v komunálnych voľbách. Prerazia aj na vyššej úrovni? Situáciu americkej ľavice rok pred prezidentskými voľbami komentuje Martin Makara.

Klady a zápory socializmu v mojom ponímaní Pohromou socializmu bolo, že sa do vedenia strany a štátu dostali mnohí nesprávni ľudia, príliš revoluční, netaktní, bezohľadní, pomstychtiví, neskúsení bez profesionálnych skúseností,…

Nie je i dnes veľa neopodstatnených rozhodnutí a nariadení vlády, parlamentu, ktoré znižujú životnú úroveň a zvyšujú napätie a neistotu? Môže byť takýto politický systém spravodlivý?

Taký obyčajný deň za socializmu Deň ako deň, len málo sa líšil jeden od druhého, a predsa bol každý v niečom iný. Boli to nepatrné maličkosti, ktoré ich odlišovali. Prišli…

Newer Posts