Home Tags Posts tagged with "socializmus"
Tag

socializmus

Ľudia na zhromaždeniach síce volali po slobode, nedali si však pozor, v akom význame. Preto mohli požadovať slobodu (zbavenú rodinkárstva a protekcionizmu), no namiesto nej dostali slobodu (bez rovnosti a solidarity). V dôsledku tejto nepozornosti sa mohlo zdať, že spoločenský vývoj nasledujúci po 17. novembri splnil svoj cieľ – prišla sloboda. Mali by sme sa však pýtať: Aká sloboda a pre koho?

Socializmus prestáva byť v Spojených štátoch neslušným slovom, akým ešte donedávna býval. Rastie počet mladých Američanov, ktorí by preferovali žiť v socialistickej krajine pred kapitalistickou a ľavicoví kandidáti sú úspešní v komunálnych voľbách. Prerazia aj na vyššej úrovni? Situáciu americkej ľavice rok pred prezidentskými voľbami komentuje Martin Makara.

Klady a zápory socializmu v mojom ponímaní Pohromou socializmu bolo, že sa do vedenia strany a štátu dostali mnohí nesprávni ľudia, príliš revoluční, netaktní, bezohľadní, pomstychtiví, neskúsení bez profesionálnych skúseností,…

Nie je i dnes veľa neopodstatnených rozhodnutí a nariadení vlády, parlamentu, ktoré znižujú životnú úroveň a zvyšujú napätie a neistotu? Môže byť takýto politický systém spravodlivý?

Taký obyčajný deň za socializmu Deň ako deň, len málo sa líšil jeden od druhého, a predsa bol každý v niečom iný. Boli to nepatrné maličkosti, ktoré ich odlišovali. Prišli…

Lenin si uvedomoval, že politika si žiada viac ako len náhodilý, krátkodobý entuziazmus, ktorý následne zhasne. Nemožno ju redukovať ani na estetický vzdor v štýle festivalov a karnevalov, vyžaduje si reálne bojovné angažovanie sa za premenu dejín. Píše Peter Takáč.

Newer Posts