Čo sa skutočne zmenilo v životoch Afro-Američanov tým, že jeden z nich bol americkým prezidentom? Nič. Jediný skutočný výsledok vlády Baracka Obamu je príchod Donalda Trumpa. Podobným následkom liberálnej politiky sa môžeme tešiť aj v prípade slovenskej prezidentky.

Hoci Ciele udržateľného rozvoja v sebe obsahujú aj boj proti nerovnosti, pri bližšom pohľade sa ukazuje, že viac usilujú o inkluzívny rast a extrémnou majetkovou nerovnosťou sa nezaoberajú.

Pokiaľ sme testy na COVID-19 fungujúce pri izbovej teplote mohli prvýkrát použiť pri teplote 10°C, druhýkrát sa už uspokojíme aj s testovaním pri predpovedanej teplote 0-2°C. Táto skutočnosť iba potvrdzuje počiatočnú domnienku, že pointou masového testovania nebolo zastaviť šírenie nákazy, ale získať alibi za rastúci počet mŕtvych.

Zatiaľ čo súkromné firmy čerpajú know-how zo štátom dotovaných univerzít a štátnych výskumných inštitúcií napríklad pri medicínskom výskume, patenty na lieky, ktoré vznikli aj na základe tohto výskumu už ostávajú v súkromných rukách a sú často umelo predlžované.

Slobodu! Obchodu?

by Peter Takáč 17. novembra 2020

Po nešťastnom „budovaní proletárskeho štátu“ sa spoločnosť vydala na cestu opovrhovania robotníkmi, démonizovania odborov, a zhoršovania postavenia žien.

Teoretici manažmentu aj motivační rečníci často a radi siahajú po hesle “rob, čo miluješ”. Vychádzajú pri tom z teórie hierarchie hodnôt, ako ju vypracoval americký psychológ A. H. Maslow. Je však sebaaktualizácia prostredníctvom práce dostupná naozaj každému? Text Kiry Lussier z magazínu Aeon prekladá Martin Makara.

Newer Posts