Z nuansovaného sveta Karola Sudora

Podporte fungovanie skutočne ľavicového webu bez vplyvu politických strán, reklám a kapitálu. Za rovnosť, mier a slobodu pre všetkých! Návod a údaje pre poukázanie Vašich 2% dane nájdete tu: https://poleblog.sk/2-z-dane-pre-pole/ Našu prácu môžete…

Keď sovietske ženy získali právo na interrupciu (po druhýkrát)

Sovietsky zväz pred sto rokmi, ako prvá krajina na svete, povolil interrupcie. „Vyhláška o zdravotnej starostlivosti o ženy“ z roku 1920 mala chrániť zdravie matky a detí a zabrániť nezákonným praktikám. Za Stalinovej éry boli interrupcie kriminalizované, a to až do roku 1955, kedy Mária Kovriginová zákaz zrušila, pretože tvrdila, že ochranou materstva, zvyšovaním informovanosti a vzdelanosti žien sa stal nepotrebný.

Osamelí bieli muži

Samotný ukazovateľ HDP nezníži pocit samoty, ani nezvýši pocit spolupatričnosti obyvateľstva. Ľudia pochádzajúci z diametrálne odlišných sociálnych prostredí sa navzájom nepoznajú a nedôverujú si. Ich svety sú oddelené a uzavreté.

Čiže ako chce vláda pomôcť v kríze? Umožní zamestnávateľom, aby ľahko znižovali mzdy, aby ušetrili na stravnom a aby sa nemuseli zaoberať tým, že práca u nich poškodzuje ľuďom zdravie.

MOC A PRAVDA Z BUDÚCNOSTI

Definitívne vyslobodenie sa spod vplyvu moci nie je možné a ten, kto tomu verí jej s veľkou pravdepodobnosťou už podľahol. Naopak – ten, kto ešte nepodľahol, sa pomocou mocenských kontratechník môže pokúsiť minimalizovať alebo neutralizovať jej rozsah pôsobnosti.

Koniec anti-fašizmu

V septembri 2019 odsúdil európsky parlament komunizmus ako ekvivalent nacizmu. Na základe domnelého čítania histórie označuje návrh každý „radikalizmus“ za „totalitárny“ – a odmieta morálnu prevahu tých, ktorí proti fašizmu bojovali.

Newer Posts