Home Tags Posts tagged with "populizmus"
Tag

populizmus

Už roky politici vyplakávajú nad tým, ako je vraj na Slovensku daňovo-odvodové zaťaženie vysoké a ako berie pracujúcim možnosť v čistom zarábať viac. Hlavne ak s návrhmi na zníženie zaťaženia, neprichádzajú aj reálne návrhy ako zmeniť nastavenie verejných financií a sociálnej poisťovne.

Nová pravica je hybridným subjektom, ktorý sa môže vrátiť k fašizmu, alebo sa môže zmeniť v novú formu konzervatívnej, autoritárskej, populistickej demokracie. Koncept post-fašizmu sa toto snaží uchopiť.

Po hospodárskej a menovej únii nadišiel čas aj na sociálnu úniu. Tá však musí ísť ruka v ruke s dôrazom na mierovú politiku a environmentálnu agendu, nakoľko po skončení nadchádzajúceho funkčného obdobia Európskej komisie budeme takmer v polčase poslednej príelžitosti na záchranu nielen svetadielu, ale aj planéty. Martin Makara komentuje tohtotýždňové voľby do Európskeho parlamentu.

Martin Makara píše o politickom boji na jazykovom poli, apokalyptických víziách obchodníkov a ľavicovom strachu z populizmu, radikality a antisystémovosti.

Bolsonarova rétorika môže byť síce namierená proti elitám a korupcii, ale okrem priameho ohrozenia demokracie a občianskeho zriadenia v Brazílii je v stávke predovšetkým boj nadnárodných korporácií proti domorodému obyvateľstvu, ochrana životného prostredia či práva pracujúcich.

V rozhovore pre dvojtýždenník A2 pomenúva Britský historik Roger Griffin kultúrny základ fašizmu, ktorý stojí na protipóle voči individualistickej Západnej forme kultúry. Modernita plná ekonomických a sociálnych kríz je špecifická tým, že priamo upozorňuje na identitárnu a kultúrnu roztrieštenosť jednotlivcov v spoločnosti. Fašizmus, v súčasnosti pretavený najmä do podoby radikálneho pravicového populizmu, dokáže reagovať na vzniknutú situáciu pomocou svojej transformácie a hľadania nových spôsobov ako zostať naďalej fašizmom – hoci aj v novej kultúrnej podobe.