Home Tags Posts tagged with "kresťanstvo"
Tag

kresťanstvo

O revolučnom kresťanstve

by Tony Benn 16. decembra 2019

V adventnom období prinášame preklad klasickej prednášky Tonyho Benna o revolučne spoločenskom rozmere kresťanského učenia. Z britského magazínu Tribune prekladá Martin Makara.

Martin Makara píše o knihe Daniela Pastričáka Dekalóg podľa Kieślowského, ktorá na pozadí poľského seriálu originálne interpretuje význam Desatora pre súčasnú spoločnosť.

“Dnes pri popise vysávania veľkej väčšiny tohoto sveta nestačí hovoriť o útlaku a kapitalizme.” Súčasný svet stojí čím ďalej tým viac pod klembou “pax americana”, neotrasiteľným ekonomickým, politickým a imperiálnym hegemónom v podobe Spojených štátov. O tom, ako by mala vyzerať atiimperiálna kresťanská spiritualita, píše jezuitský kňaz a teológ Jon Sobrino v článku, ktorého preklad bol uverejnený v dvojtýždenníku A2.

Dialóg medzi marxizmom a kresťanstvom je postavený na styčných bodoch, ktoré tvorí najmä túžba po zmene a tvorivý prístup ku skutočnosti. Ivan Štampach z partnerského webu Deník Referendum prichádza s recenziou knihy “Premeny marxisticko-kresťanského dialógu v Československu”, ktorá sa orientuje na vzájomný vzťah týchto dvoch smerov.

Globálny návrat náboženstva do verejnej ako aj súkromnej sféry, so sebou prináša mnohé otázky. Jedna z nich smeruje k problému vzťahu kresťanského a ľavicového myslenia. Kresťanská ľavica si so sebou nesie svoje špecifiká, ktoré sa odzrkadľujú v idealizme ducha. Ide o zaujímavú syntézu, v ktorej je ústredným faktorom dôraz na duchovno, spolu s kritikou sociálnej nespravodlivosti. V praxi existuje široké spektrum ľavicovo kresťanských prúdov – pričom otázka pre všetkých ľavicovo orientovaných kresťanov je spoločná: „Aká je v súčasnosti v našom svete nádej na zmenu, záchranu, transformáciu či nové možnosti?“

Má utrpenie zmysel?

by Peter Takáč 13. februára 2017

Pre náboženstvá býva utrpenie východiskom k vyššiemu zmyslu alebo oslobodením. Oplatí sa znášať útrapy, alebo ide len o vypočítavý spôsob, ako zmieriť ľudí s príkorím mocných? A môže utrpenie plniť obrodzujúcu funkciu ako dodať životu novú silu? Na čo však slúži život plný strasti?

Škoda, že kresťania na Slovensku takmer nepoznajú príbeh mesta, z ktorého toto svetlo pochádza, a trápenie ľudí v ňom. Koľkí vôbec vedia o existencii palestínskych kresťanov, nieto ešte niečo bližšie o ich osude?

Spúšťame novú rubriku Feministky vyberajú, ktorá bude tematicky venovaná tomu, čo čítajú, pozerajú a na akých vlnách surfujú feministky a feministi. Dnes vyberá Kristína.