Home Tags Posts tagged with "komunizmus"
Tag

komunizmus

Koniec anti-fašizmu

V septembri 2019 odsúdil európsky parlament komunizmus ako ekvivalent nacizmu. Na základe domnelého čítania histórie označuje návrh každý „radikalizmus“ za „totalitárny“ – a odmieta morálnu prevahu tých, ktorí proti fašizmu bojovali.

Jean-Paul Sartre a Albert Camus: dve najvýraznejšie postavy francúzskeho existencializmu. Spoznali sa počas druhej svetovej vojny, spriatelili krátko po nej a onedlho sa myšlienkovo rozišli aj napriek tomu, že ich spájalo ľavicové presvedčenie. Krátko pred svojou smrťou v r. 1980 Sartre Camusa označil za svojho pravdepodobne posledného dobrého priateľa. Čo  dvoch veľkých filozofov a spisovateľov rozdelilo? Text Sama Dressera z kanadského portálu Aeon prekladá Martin Makara.

Opakovanými návratmi do minulosti reálneho socializmu si mainstream stavia hrádzu voči spravodlivejšej budúcnosti. Tým strateným objektom, ktorý si žiada byť pripomínaný, by však namiesto režimu alebo ideológie mal byť historický boj za emancipáciu.

Lenin si uvedomoval, že politika si žiada viac ako len náhodilý, krátkodobý entuziazmus, ktorý následne zhasne. Nemožno ju redukovať ani na estetický vzdor v štýle festivalov a karnevalov, vyžaduje si reálne bojovné angažovanie sa za premenu dejín. Píše Peter Takáč.

Účelom tohto článku nie je tvrdiť, že ideológia či metódy stalinizmu sa v iných formách etablovali na západe, alebo že neokonzervativizmus bol priamo napojený na trockizmus alebo na iných komunistov. Ide mi o „stalinizmus“ ako nadávku, provokáciu s účelom ukázať, že porovnateľný, ak nie väčší teror sa odohrával na západe práve po skončení stalinistického a maoistického teroru na východe. K detailom antikomunistickej ideológie a terorizmu sa vrátim ešte neskôr.

Vo veku 90 rokov zomrel kubánsky líder a ikona svetového revolučného hnutia, Fidel Castro. Jeho smrť sa stala príležitosťou zhodnotiť jeho odkaz, ktorý bol už dlho predmetom veľkých debát, píše portál…

Čo robiť?

by Michal Andrej Molnár 20. decembra 2016

Z utopického liberalizmu, v ktorom sa nachádzame sa dá dostať pomocou marxistickej ideológie. Nutnosťou je odpor voči pretrvávajúcej kultúrnej a mediálnej nadvláde.

Počas osláv Nežnej revolúcie sa v Bratislave uskutočnil aj pochod odporcov Nežnej revolúcie, organizovaní stranami KSS a Vzdor-strana práce. Pochod mal vyjadriť odpor voči zmenám, ktoré sedemnásty november priniesol. Problém takýchto pochodov nie je v tom, že vyjadrujú nesúhlas s kapitalistickým zriadením, ktorý Nežná revolúcia reštaurovala.

Recyklácie

by Ester Mila 17. novembra 2016

Pri zbere papiera sa mi nedávno dostala do rúk kniha určená, tak ako mnohé ďalšie, na recykláciu. Než ju naložili do veľkého kontajnera, stihla som si v nej zalistovať a odložiť ju…