Home Tags Posts tagged with "antikomunizmus"
Tag

antikomunizmus

Koniec anti-fašizmu

V septembri 2019 odsúdil európsky parlament komunizmus ako ekvivalent nacizmu. Na základe domnelého čítania histórie označuje návrh každý „radikalizmus“ za „totalitárny“ – a odmieta morálnu prevahu tých, ktorí proti fašizmu bojovali.

Nová hra Slovenského národného divadla Elity svojim obsahom prispieva k ideológii, ktorá dôslednú analýzu terajšieho stavu spoločnosti nahrádza falošnou predstavou o determinujúcom vplyve minulosti na súčasnosť.

Účelom tohto článku nie je tvrdiť, že ideológia či metódy stalinizmu sa v iných formách etablovali na západe, alebo že neokonzervativizmus bol priamo napojený na trockizmus alebo na iných komunistov. Ide mi o „stalinizmus“ ako nadávku, provokáciu s účelom ukázať, že porovnateľný, ak nie väčší teror sa odohrával na západe práve po skončení stalinistického a maoistického teroru na východe. K detailom antikomunistickej ideológie a terorizmu sa vrátim ešte neskôr.