Koniec anti-fašizmu

V septembri 2019 odsúdil európsky parlament komunizmus ako ekvivalent nacizmu. Na základe domnelého čítania histórie označuje návrh každý „radikalizmus“ za „totalitárny“ – a odmieta morálnu prevahu tých, ktorí proti fašizmu bojovali.

Legendárna nemecká revolucionárka Rosa Luxemburgová v krátkej stati predstavuje históriu prvomájového Sviatku práce siahajúcu až do polovice 19. storočia v Austrálii. Z amerického magazínu Jacobin prekladá Martin Makara.

Lenin – vzoprieť sa fatalizmu

Vladimír Iljič Lenin – kozmopolita a východoeurópsky intelektuál, ktorý sa nebál zasiahnuť do prirodzeného behu udalostí, aby kompletne vychýlil politický vývoj 20. storočia.

Nielen v súvislosti so slabšími, ale aj lepšími žiakmi sa niekedy uvažuje o ich rozčlenení do samostatných tried, kde by im osobitné tempo výučby vyhovovalo viac. Podľa učiteľa Oscara Hedstroma by sme sa však takejto praxi mali vyhýbať: vzájomné učenie sa od rovesníkov rôznych schopností má totiž väčší vplyv, než by sme očakávali. Z kanadského portálu Aeon prekladá Martin Makara.

40 filmových tipov

40 filmových tipov

by Redakcia 22. apríla 2020

Výber 40 pozoruhodných filmov rozličných režisérov, období a tém, ktoré sa na vec dívajú ľavicovou optikou.

Dávno vyvrátené riešenia von z vreca

Najlepšie cez predchádzajúcu krízu prešli tie ekonomiky, ktoré pred jej vypuknutím neordinovali klasické opatrenia washingtonského konsenzu ako znižovanie daní, zmenšovanie sociálneho štátu a škrty v pracovných kódexoch.

Stíhačkami proti klimatickým zmenám?

Nový slovenský premiér sa ešte ani poriadne neujal funkcie a už teatrálne vyhlasoval, že milióny eur za rýchlotesty išli do Dunaja. Nevadilo mu ale súhlasiť s vyhodením takmer dvoch miliárd eúr na nákup 14 bojových lietadiel, ktorý ešte ako opozičný kverulant hlasno kritizoval.