Home Výber
Category

Výber

Na stránke POLE sme aj v roku 2020 venovali pozornosť problémom tých, ktorých sa v hlavných médiách nikto nezastane. Snažili sme sa konfrontovať ich ideologické správy s perspektívou väčšiny pracujúcich, chudobných, vylúčených.

#MNESATOSTALOTIEŽ

by Redakcia 2. januára 2018

Násilie páchané na ženách je produktom hlbších vrstiev systému rodovej predpojatosti v spoločnosti, v ktorého rámci byť ženou znamená zároveň byť predmetom neustávajúcej sexualizácie. Výpovede konkrétnych žien týkajúce sa sexuálneho násilia sa stávajú prostriedkom, pomocou ktorého dochádza nielen k ich vlastnému sebapoznaniu ale rovnako aj, v širších rovinách, k poukazovaniu na systémovo vytvárané predsudky voči takýmto typom sociálnej skúsenosti.

Newer Posts