Home Pracujúci chudobní Zhrnutie projektu Pracujúci chudobní. Analýza rozhovorov v komparatívnej perspektíve