Home Polepravdy Tvrdo pracovať, plytko snívať a nezahrávať sa s ohňom.