Home Tags Posts tagged with "stredná Európa"
Tag

stredná Európa

Revolučné udalosti v roku 1989 priniesli v krajinách strednej a východnej Európy výraznú zmenu politického režimu. Demokracia bola úzko spojená s princípmi neoliberalizmu, založenými predovšetkým na ekonomickej efektivite, logike voľného trhu či predstave slobodného podnikavého jednotlivca. Ako tieto zmeny ovplyvnili pozíciu žien a mužov z rôznych spoločenských tried? Túto otázku tematizuje kolektív autoriek v publikácii Solidarity in Struggle: Feminist Perspectives on Neoliberalism in East-Central Europe.