Home Tags Posts tagged with "ľavica"
Tag

ľavica

Blaha je Kuffa ľavice

by Martin Kráľ 10. januára 2019

Vďaka jeho aktívnemu pôsobeniu na sociálnej sieti sa stal pojem ľavičiar synonymom so spiatočníkom a prospechárom.

Globálny návrat náboženstva do verejnej ako aj súkromnej sféry, so sebou prináša mnohé otázky. Jedna z nich smeruje k problému vzťahu kresťanského a ľavicového myslenia. Kresťanská ľavica si so sebou nesie svoje špecifiká, ktoré sa odzrkadľujú v idealizme ducha. Ide o zaujímavú syntézu, v ktorej je ústredným faktorom dôraz na duchovno, spolu s kritikou sociálnej nespravodlivosti. V praxi existuje široké spektrum ľavicovo kresťanských prúdov – pričom otázka pre všetkých ľavicovo orientovaných kresťanov je spoločná: „Aká je v súčasnosti v našom svete nádej na zmenu, záchranu, transformáciu či nové možnosti?“

Záver roka priniesol pre slovenskú ľavicu dve kľúčové udalosti, ktoré by mohli pomôcť k jej ideologickému vyhraneniu a posilneniu jej identity: snem vládneho Smeru (personálny i programový) a ohlásenie nového politického subjektu Progresívne Slovensko. Obe navonok veľmi odlišné zoskupenia majú spoločnú jednu vec: obe sa pokúšajú navodiť dojem autentickej ľavice a obe ňou nie sú.

Kultúra je náboženstvom, závoj falošného vedomia, ktorého účelom je zakryť a legitimizovať reprodukciu triednych nerovností na tisíc spôsobov.