Home Tags Posts tagged with "Druhá vlna feminizmu"
Tag

Druhá vlna feminizmu

Počiatky druhej vlny feminizmu v sedemdesiatych rokoch 20. storočia neboli iba obdobím harmónie a porozumenia. Snaha o univerzálne sesterstvo v jednotlivých feministických skupinách bola často nástrojom dosahovania disciplíny a kontroly. O deštruktívnych vzťahov medzi ženami v raných feministických kolektívoch, v rámci druhej vlny feminizmu, píše Ľubica Kobová v dvojtýždenníku A2.