Home Tags Posts tagged with "chudoba"
Tag

chudoba

Pri pohľade na podiel sociálnych výdavkov na HDP máme dlhodobo jeden z najnižších podielov v EÚ. To isté platí, ak sa pozrieme na naše výdavky na deti, bývanie a sociálne vylúčenie. Takže, ak niekto tvrdí, že naším problémom je prisilný sociálny štát, nedajbože, neprispôsobiví občania, zavádza a klame. Ako povedala matka Tereza, naším problémom nie je hlad chudobných, ale nenásytnosť bohatých (znižovanie korporátnych daní a neexistencia daní z majetku).

Žiarliví na chudobu

by Martin Makara 30. septembra 2019

Zuzana Kusá sa vo svojej eseji Za ostrou hranicou zaoberá problémom chudoby v kontexte postkomunistickej spoločnosti, v ktorej je každý zodpovedný už len sám za seba. O knihe dnes píše Martin Makara.

Umenie pre 99%

by Redakcia 7. mája 2019

Deti z bohatých rodín majú vyššiu šancu stať sa umelcami než tie, ktoré vyrastajú v chudobe. Dôvod? Na to, aby sme všetci rozvinuli svoj tvorivý potenciál, nám kapitalizmus neposkytuje dosť slobody. Text Lukea Savagea z amerického magazínu Jacobin prekladá Martin Makara.

Koľko je na Slovensku chudoby?

Chudobu nestačí merať a určite nie je jedno, ako ju meriame… Pred pár dňami sme sa z oficiálnych štatistík Eurostatu dozvedeli, že patríme ku krajinám, kde je najmenej chudobných ľudí. Kým…

Newer Posts