Home Tags Posts tagged with "bolsonaro"
Tag

bolsonaro

Po dvadsiatich rokoch vyjednávaní sa konečne podarilo dosiahnuť dohodu o voľnom obchode so štyrmi krajinami Južnej Ameriky, ktorá by mala byť najväčšou obchodnou dohodou, akú kedy EÚ uzatvorila. V druhej časti reportáže z bruselskej konferencie venovanej dohode medzi EÚ a Mercosurom sa Martin Makara venuje výpadku colných a daňových príjmov, nezamestnanosti a porušovaniu pracovného práva, nerešpektovaniu ľudských práv a demokratických princípov a privilegovaniu investorov.

Po dvadsiatich rokoch vyjednávaní sa konečne podarilo dosiahnuť dohodu o voľnom obchode so štyrmi krajinami Južnej Ameriky, ktorá by mala byť najväčšou obchodnou dohodou, akú kedy EÚ uzatvorila. V prvej časti reportáže z bruselskej konferencie venovanej dohode medzi EÚ a Mercosurom sa Martin Makara venuje klimatickej kríze, deštrukcii Amazónie, ohrozenej potravinovej bezpečnosti a vytláčaniu drobných poľnohospodárov agrokorporáciami.

Róbert Király svojím prvým príspevkom na Poli opisuje ako téma ochrany životného prostredia vstupuje vo verejnej diskusii čoraz viac do popredia. Po zmene vlády v Brazílii je pálčivou otázka budúcnosti Amazónskeho dažďového pralesa. Pri jeho ničení nejde len o ekonomické záujmy kapitalistického “homo economicus”, niekedy aj o existencionálne otázky tých najchudobnejších.

Bolsonarova rétorika môže byť síce namierená proti elitám a korupcii, ale okrem priameho ohrozenia demokracie a občianskeho zriadenia v Brazílii je v stávke predovšetkým boj nadnárodných korporácií proti domorodému obyvateľstvu, ochrana životného prostredia či práva pracujúcich.