Home Pracujúci chudobní Ak sa aj človek narobí, mal byť to mať zaplatené. Nie drieť ako mulica a za pár korún