Home Ekonomika Publikácia: Slovenské skúsenosti s neoliberalizmom. Ako sa deformuje obraz socioekonomickej reality na Slovensku