Home Príroda Podľa OSN až jedna štvrtina predčasných úmrtí vo svete je spôsobená následkami znečistenej prírody