Home Ekonomika Podcast L-Zone #2: Povedali ste znárodniť?