Zisky firiem ako Amazon, Adidas či Zara a bohatstvo ich majiteľov vznikajú hlavne z toho, že poriadne nezaplatili svojich zamestnancov, a ignorovaním faktu, že ich výrobky vyrábajú otrocky nejakí chudáci na opačnom konci sveta.

Je potrebné si uvedomiť, že kapitál a práca, čiže zamestnávatelia a zamestnanci, sú v prirodzenom konflikte a antagonistickom vzťahu, keďže primárne záujmy oboch skupín sú odlišné, sú nimi zisk vs. mzda. Sociálny dialóg je kultiváciou tohto konfliktu a ponecháva ho v latentnom stave so snahou vyhnúť sa jeho priamej demonštrácii. Pre to, aby sa tento konflikt nestal pre spoločnosť deštruktívny, a teda pomyselný zápas bol vyrovnaný, potrebujeme silné organizácie pracujúcich.

Parlamentná demokracia mala spočiatku slúžiť deľbe moci. V poslednom čase to však sú strany uchádzajúce sa o parlamentnú moc, kto delí vôľu ľudu a ponecháva moc jednotnú a previazanú.

Engels samotný bol taktiež inovatívnym mysliteľom. Od svojej práce o vzťahu ľudstva k prírode až po spisy o financiách ponúkol Engels ostrý pohľad na mnoho problémov, ktorým musia dnes socialisti čeliť.

Krízové riadenie štátu je v rukách deep state – nevolených technokratov a lobistov korporácií. Aj preto sa prezidentka vyjadrila tak, že hľadáme nového manažéra a nie štátnika.

Tomáš Profant poukazuje na nedávne pomerne radikálne kritické výroky o kapitalizme, ktoré zazneli z liberálnej scény a dáva ich do kontextu tejto scény.