Home Spoločnosť NIETZSCHEHO FUTURNÁLIE: JEHO ODKAZ BUDÚCIM KRITIKOM, FILOZOFOM A INTELEKTUÁLOM