Home Ekonomika Korona, alebo príbeh z rozprávky Soľ nad zlato