Home Ekonomika Hľadanie alternatív I. – Prekonanie kapitalizmu ako základ pre participatívnu ekonomiku