Home Kultúra
Category

Kultúra

Ak už musíme bojovať, vieme aspoň za čo? Túto nástojčivú otázku položil v r. 1940 britskej vláde spisovateľ H. G. Wells. Odpovede sa nedočkal, sformuloval teda vlastnú: má názov Práva človeka a stala sa jedným z inšpiračných zdrojov Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ako ju poznáme dnes. O slovenskom preklade knihy dokumentujúcej vývoj Wellsovho manifestu dnes píše Martin Makara.

J. P. Sartre a Simone de Beauvoir: mala druhá polovica 20. storočia ikonickejšiu intelektuálnu dvojicu? Tieto mená nám zvyčajne evokujú existencializmus a feminizmus, menej známe už je, že ešte vo svojich tridsiatich rokoch sa tento radikálne ľavicový pár o politiku vôbec nezaujímal a jeho cesty k Sovietskemu zväzu, jeho satelitom a franúzskym komunistom boli poriadne hrboľaté a kľukaté. Život vydávateľov časopisu Moderná doba približuje román Milenci svobody autorky Claudine Monteil. O knihe dnes píše Martin Makara.

Najobyčajnejšia vec na svete

“Vládci jsou vždy závislí na ovládaných. A v tom je naše síla a naše naděje,” povzbudil svojich poslucháčov na jednej zo svojich prednášok sociológ John Holloway. Knižné vydanie Hollowayových sanfranciských prednášok recenzuje Martin Makara.

Kým v Spojených štátoch bola väčšina žien uväznená v domácnostiach ako domáce gazdinky, v Sovietskom zväze sa ženy podieľali na vývoji a prevádzke najmodernejších technológií svojej doby. Nielen o pracovnom znevýhodňovaní žien v kapitalizme, ale aj o tom, prečo majú ženy v socializme lepší sex, píše vo svojej rovnomennej knihe Kristen R. Ghodsee.

Revolučný konzervatívec Hegel

Ak sa rozliční filozofi dokážu na niečom zhodnúť, tak je to odsúdenie alebo zatratenie Hegla. Jeho dielo sa pre mnohých z nich stalo vďačným zdrojom kritiky ale aj inšpirácie.

Pre nás chudobných sú zásady príliš drahé na to, aby sme sa ich mohli držať, nazdáva sa Rosemary z Orwellovho románu Bože chraň aspidistru. Dá sa žiť nekapitalisticky uprostred kapitalizmu? Mladý kníhkupec Gordon sa o to rozhodne pokúsiť: opustí perspektívne miesto v reklamnej agentúre a vyhlási vojnu bohu peňazí. V medzivojnovom Londýne si potajme varí čaj, napáda políciu, splachuje básne a napokon dôjde aj na aspidistru.

Židovské zbohom Davidovi Graeberovi

Intelektuálne dedičstvo Davida Graebera je značné a rozsiahle, no jeho nedávne práce o antisemitizme ma hlboko zaskočili. Vedel, že antisemitizmus zďaleka nie je mŕtvy – a tiež vedel, že ho môže zastaviť iba demokratická ľavica.

Poznáte Karla Marxa, maturanta?

Po desaťročiach od revolúcie sa pôvodné Marxove texty dočkali nového prekladu. Klasik nám prostredníctvom neho ponúka iné perspektívy na prácu, jej (ne)zmysel a pridružené problémy, než aké poznáme z motivačných a líderských príručiek či návodov na šťastie v zamestnaní. Kým na poličke uvoľníte miesto pre objemný Kapitál, útla čítanka Hledání ztraceného smyslu práce môže prísť vhod. O výbere a novom jazykovom šate Marxových textov o človeku a práci píše Martin Makara.