Home AuthorsAll posts by Sasha Talaver
Author

Sasha Talaver

Keď sovietske ženy získali právo na interrupciu (po druhýkrát)

Sovietsky zväz pred sto rokmi, ako prvá krajina na svete, povolil interrupcie. „Vyhláška o zdravotnej starostlivosti o ženy“ z roku 1920 mala chrániť zdravie matky a detí a zabrániť nezákonným praktikám. Za Stalinovej éry boli interrupcie kriminalizované, a to až do roku 1955, kedy Mária Kovriginová zákaz zrušila, pretože tvrdila, že ochranou materstva, zvyšovaním informovanosti a vzdelanosti žien sa stal nepotrebný.