Home AuthorsAll posts by Tomáš Profant
Author

Tomáš Profant

Vojna je mier

by Tomáš Profant 11. apríla 2019

Slovensko nikomu nevyhlásilo vojnu, ani nás nikto nenapadol a predsa by sa z verejnej diskusie mohlo zdať, že sme vo vojne.

Pre vzostup západnej Európy je kľúčové násilie spojené so vznikom kapitalizmu a s kolonializmom. Za nadvládou Západu tak nie je ani Weberova protestantská etika, nevhodné klimatické podmienky v Afrike či orientálna despocia.