Home AuthorsAll posts by Peter Daubner
Author

Peter Daubner

Peter Daubner sa zamýšľa nad ontologickou podstatou človeka v ére antropocénu a v podmienkach pôsobenia imperatívov neskorého kapitalizmu založeného na neoliberálnej ideológii, a to vo vzťahu k jeho duševnému zdraviu, prežívaniu lásky a sexuality.

Peter Daubner vo svojho príspevku analyzuje imperatívy globálneho kapitalizmu a jeho krízové tendencie vo vzťahu k liberálnej demokracii západného typu. V tejto súvislosti sa zamýšľa nad novou epochou ľudskej civilizácie, ktorá sa vo filozofii označuje ako antropocén; t. j. koncept, ktorý výstižne označuje vplyv človeka na planétu Zem.

Keď vládnu blázni

by Peter Daubner 29. apríla 2019

Peter Daubner reaguje na kritiku mladej aktivistky Grety Thunberg z konzervatívnych pozícií a zdôrazňuje, že environmentálna a sociálna spravodlivosť sú dve strany rovnakej mince.

Peter Daubner vo svojom príspevku Akákoľvek debata je zbytočná reaguje na komentár Eduarda Žitňanského Debata s odbormi je zbytočná a komentár Jána Košča Nie, debata s odbormi nie je zbytočná. Oba komentáre uverejnil denník SME.

Niektorí post-marxistickí filozofi a teoretici nevidia k reprezentácii alternatívu, väčšina z nich však proces demokratickej reprezentácie podrobuje kritike. Peter Daubner vo svojom texte konfrontuje rôzne prístupy k politickej reprezentácii z post-marxistických pozícii.

Táraniny docenta Zalu

by Peter Daubner 28. októbra 2016

“Politické názory Borisa Zalu vždy boli zmesou – lepšie povedané kakofóniou – politického a sociálneho konzervativizmu, nacionalizmu, primitívneho anti-komunizmu a tradicionalizmu s prvkami tzv. „starej ľavice“.”

“Nie je tu žiadny headliner”, reaguje Peter Daubner na glosu Michaely Paštékovej k protivládnym protestným akciám, ktorá sa pýtala “Kto je tu headliner?”.

Newer Posts