Home AuthorsAll posts by Oscar Hedstrom
Author

Oscar Hedstrom

Nielen v súvislosti so slabšími, ale aj lepšími žiakmi sa niekedy uvažuje o ich rozčlenení do samostatných tried, kde by im osobitné tempo výučby vyhovovalo viac. Podľa učiteľa Oscara Hedstroma by sme sa však takejto praxi mali vyhýbať: vzájomné učenie sa od rovesníkov rôznych schopností má totiž väčší vplyv, než by sme očakávali. Z kanadského portálu Aeon prekladá Martin Makara.