Home AuthorsAll posts by Michael Augustín
Author

Michael Augustín

Sledujúc rétoriku, ktorá sa v slovenskom prostredí objavila bezprostredne po posledných parlamentných voľbách a zosilnela po britskom referende, možno badať to, ako sa veľkí podporovatelia ponovembrového vývoja a nášho kopírovania Západu v politickom a ekonomickom modeli, začínajú stavať proti demokracii ako systému tvorby mocensky záväzných rozhodnutí.

Po dlhšom čase sa vo Francúzsku obnovuje dialóg medzi predstaviteľmi islamskej viery a verejnej moci, ktorí si po sérii teroristických útokov uvedomujú nutnosť zmeny vnútornej organizácie islamu vo Francúzsku.

Súperenie európskych národov a nacionalistické chvastanie sa za posledné storočie z bitevných polí a zákopov prenieslo na tribúny štadiónov a ich síce zelené, no často umelé trávniky. Napriek tomu, ako je to v prípade vojny, sa stali motorom futbalu peniaze.

Svojvoľné generovanie extrémistov, neprimerané formy stigmatizácie a následná represia štátnymi orgánmi robí z búrlivých riek našich demokracií stojaté vody konformity a stereotypu.

Older Posts