Home AuthorsAll posts by Matúš Mikšík
Author

Matúš Mikšík

„Človek je prírodná-sociokultúrna bytosť“. Je však človek „prírodná bytosť“ a „sociokultúrna bytosť“ rovnakým dielom? Zjednodušene by sa dalo povedať, že je čím ďalej, tým menej „prírodný“ a viac „sociokultúrny“ – teda že vývoj človeka je zároveň procesom emancipácie od jeho biologickej determinácie.