Home AuthorsAll posts by Matej Pintér
Author

Matej Pintér

Smrť láske?

by Matej Pintér 28. novembra 2017

Libertínska ľavica, liberálna pravica, konzervatívci v mene sveta nového, súčasného i minulého, stavajú sa do spoločného šíku k útoku – k útoku proti láske. Láska je dnes napádaná zo všetkých strán a len málokto sa stavia na jej obranu.

Počas osláv Nežnej revolúcie sa v Bratislave uskutočnil aj pochod odporcov Nežnej revolúcie, organizovaní stranami KSS a Vzdor-strana práce. Pochod mal vyjadriť odpor voči zmenám, ktoré sedemnásty november priniesol. Problém takýchto pochodov nie je v tom, že vyjadrujú nesúhlas s kapitalistickým zriadením, ktorý Nežná revolúcia reštaurovala.

Možno je načase si aspoň položiť otázku či je kapitalizmus ako spoločenské zriadenie naozaj tak prajný demokracií a slobode ako nám to dnes prezentujú, pokiaľ ani nie je schopný spoľahlivo zabezpečiť jej základný pilier, ktorým nezávisle médiá rozhodne sú.

Iba voliť nestačí

by Matej Pintér 4. októbra 2016

Je načase sformovať rozsiahle sociálne hnutie schopné dôsledne uplatňovať princípy demokracie v omnoho hlbšom zmysle ako sa to deje dnes, a to nie len v politike, ale aj v ekonomike a ostatných oblastiach života.