Home AuthorsAll posts by Michal Andrej Molnár
Author

Michal Andrej Molnár

Michal A. Molnár prichádza s výraznou kritikou projektu Progresívne Slovensko zo svojej radikálno ľavicovej pozície. Stačí na označenie ľavicového subjektu len to, že je takpovediac naľavo od neoliberalizmu?

Ľavica sa od svojho vzniku postupne transformuje – mení svoju vnútornú ale aj vonkajšiu podobu. V akom stave je súčasná, nielen globálna, ale aj Slovenská ľavica? Michal A. Molnár dnes píše o postupnom vývoji a transfomácii reakčnej ľavice.

Účelom tohto článku nie je tvrdiť, že ideológia či metódy stalinizmu sa v iných formách etablovali na západe, alebo že neokonzervativizmus bol priamo napojený na trockizmus alebo na iných komunistov. Ide mi o „stalinizmus“ ako nadávku, provokáciu s účelom ukázať, že porovnateľný, ak nie väčší teror sa odohrával na západe práve po skončení stalinistického a maoistického teroru na východe. K detailom antikomunistickej ideológie a terorizmu sa vrátim ešte neskôr.

Ako vysvetliť teror stalinizmu? Je priamym dôsledkom pomýlenej a skostnatenej ideológie marxizmu a leninizmu? Inak sa na vec díva v prvej z dvoch častí pojednania o koreňoch stalinizmu Michal Andrej Molnár. Soviety, revolúcia a Lenin podľa autora nielenže nejednali na základe nejakej jasnej teórie, ale pozdejšiemu smeru Sovietskeho zväzu odtrhnutému od akejkoľvek snahy vytvárať zmysel a odkazovať sa na realitu boli bytostne cudzie.

Hlavným problémom krajnej ľavice na Slovensku a v Rakúsku je podľa Michala Andreja Molnára i dnes silná pozícia stalinistov a chýbajúce alternatívy, ktoré by dokázaly zaplniť prázdny priestor medzi sociálne-demokratickou ľavicou a leninizmom či anarchizmom. V slovenskom a rakúskom kontexte pritom stalinistické tendencie zdá sa neslabnú, práve naopak, a do stredného prúdu prenikajú skôr krajne pravicové uskupenia označené prinajhoršom ako “populistické” a nie extrémistické, zatiaľčo krajná ľavica ostáva bez kontaktu s mainstreamom.