Home AuthorsAll posts by Lilian Calles Barger
Author

Lilian Calles Barger

Teológia oslobodenia, ktorá má svoj pôvod v Latinskej Amerike, sa neuspokojila s prísľubom raja na druhom svete, ale stala sa aktívnou súčasťou politického boja za oslobodenie neprivilegovaných, slabých a nemajetných, čím sa vrátila ku koreňom kresťanstva. O stále málo známom pokrokovom prúde kresťanskej teológie píše lilian Calles Bargerová v preklade Martina Makaru.