Home AuthorsAll posts by Kamil Kandalaft
Author

Kamil Kandalaft

Vždy, keď izraelská armáda pozabíja väčší počet Palestínčanov, takže sa stane terčom oprávnenej kritiky, objavia sa aj jej apologéti so svojimi pokusmi relativizovať závažnosť zločinu, zjemniť ho, či predstaviť ho…

Nemálo z mojich kamarátov, kamarátiek či známych pracuje alebo publikuje v slovenských médiách. Všetci vyznávajú hodnoty ľudských práv a niektorí aj sympatizujú s požiadavkami Palestínčanov. Možno naivne očakávam, že viacerí…

Dievča v ohrození

by Kamil Kandalaft 5. januára 2018

Obyvatelia Nabi Saleh, z ktorej veľkú časť tvorí rozvetvená rodina Tamimiovcov, žijú pod úplnou kontrolou okupačnej armády. Nemajú žiadne zbrane, ktorými by svoju dedinu mohli pred jednou z najsilnejších armád sveta brániť. Časť dediny vedie zápas za slobodu holými rukami. Vďaka tomu sa Nabi Saleh stala jedným z centier nenásilného hnutia v Palestíne. Chodia sem aktivisti z celého sveta aj z Izraela, aby spolu s miestnymi viedli zápas za rovnosť a ľudské práva.

Zdá sa, že v oblasti šírenia xenofóbie, rasistických názorov a s tým spojených hoaxov – existuje v slovenskom verejnom priestore dvojaký prístup. V odsúdení kotlebovskej nenávistnej rétoriky panuje síce v demokratickom tábore široký spoločenský konsenzus, to však už ale zrejme neplatí v prípade diskusií o izraelsko – palestínskych vzťahoch, kedy sa z niektorých demokratických liberálov stávajú predstavitelia proizraelskej propagandy. Jedným z takýchto predstaviteľov je aj Radoslav Bránik, ktorému vo svojom článku venuje oprávnenú kritickú pozornosť Kamil Kandalft.