Home AuthorsAll posts by Kamil Kandalaft
Author

Kamil Kandalaft

Nemálo z mojich kamarátov, kamarátiek či známych pracuje alebo publikuje v slovenských médiách. Všetci vyznávajú hodnoty ľudských práv a niektorí aj sympatizujú s požiadavkami Palestínčanov. Možno naivne očakávam, že viacerí…

Dievča v ohrození

by Kamil Kandalaft 5. januára 2018

Obyvatelia Nabi Saleh, z ktorej veľkú časť tvorí rozvetvená rodina Tamimiovcov, žijú pod úplnou kontrolou okupačnej armády. Nemajú žiadne zbrane, ktorými by svoju dedinu mohli pred jednou z najsilnejších armád sveta brániť. Časť dediny vedie zápas za slobodu holými rukami. Vďaka tomu sa Nabi Saleh stala jedným z centier nenásilného hnutia v Palestíne. Chodia sem aktivisti z celého sveta aj z Izraela, aby spolu s miestnymi viedli zápas za rovnosť a ľudské práva.

Zdá sa, že v oblasti šírenia xenofóbie, rasistických názorov a s tým spojených hoaxov – existuje v slovenskom verejnom priestore dvojaký prístup. V odsúdení kotlebovskej nenávistnej rétoriky panuje síce v demokratickom tábore široký spoločenský konsenzus, to však už ale zrejme neplatí v prípade diskusií o izraelsko – palestínskych vzťahoch, kedy sa z niektorých demokratických liberálov stávajú predstavitelia proizraelskej propagandy. Jedným z takýchto predstaviteľov je aj Radoslav Bránik, ktorému vo svojom článku venuje oprávnenú kritickú pozornosť Kamil Kandalft.

Môžeme o Izraeli skutočne hovoriť ako o krajine, v ktorej vládne štandardná demokracia Západného typu? V ostrom kontraste k mediálnym zobrazeniam Izraela ako mierumilovného štátu, ktorý sa iba bráni Palestínskym útok a zároveň stojí na strane spravodlivosti, prichádza Kamil Kandalaft s článkom, v ktorom popiera takéto zjednodušovanie reality.

Tvrdenie, že Palestínčania oslavujú “svojich” vrahov, je súčasťou mnohých debát o izraelskej okupácii. V Izraeli naopak “svojich” vrahov neoslavujú, ale súdia a trestajú – tak znie klasický argument. Ten má povzbudiť…