Home AuthorsAll posts by Kira Lussier
Author

Kira Lussier

Teoretici manažmentu aj motivační rečníci často a radi siahajú po hesle “rob, čo miluješ”. Vychádzajú pri tom z teórie hierarchie hodnôt, ako ju vypracoval americký psychológ A. H. Maslow. Je však sebaaktualizácia prostredníctvom práce dostupná naozaj každému? Text Kiry Lussier z magazínu Aeon prekladá Martin Makara.