Home AuthorsAll posts by Ján Košč
Author

Ján Košč

Kopnúť si je také ľahké, niečo urobiť priťažké

Ján Košč o opakovaných lžiach o školských odboroch: „Učitelia, rovnako ako všetci zamestnanci na Slovensku musia pochopiť, že bez osobnej zaangažovanosti, bez schopnosti niečo obetovať a bez schopnosti vydržať sa nikam nepohnú.“

Zločinci Jánošík a Churchill

Skúsme konečne začať diskutovať o našej histórii tak, aby sme sa vzájomne neurážali, aby sme sami seba neponižovali a zároveň sa intelektuálne nepovyšovali nad iných – nad tú lúzu, čo vyberala nominovaných.