Home AuthorsAll posts by Matej Ivančík
Author

Matej Ivančík

Bolsonarova rétorika môže byť síce namierená proti elitám a korupcii, ale okrem priameho ohrozenia demokracie a občianskeho zriadenia v Brazílii je v stávke predovšetkým boj nadnárodných korporácií proti domorodému obyvateľstvu, ochrana životného prostredia či práva pracujúcich.