Home AuthorsAll posts by Eva Schwardy
Author

Eva Schwardy

Čo nové vo vede? V tej o živote je živo.

Paleontológia dokladá, že evolúcia ľudských anatomických znakov nepokročila už aspoň 160 000 rokov. Evolučná psychológia dômyselne objavuje atavizmy životného štýlu lovcov-zberačov. Bioinformatika odhaľuje vysokú mieru podobnosti genómov človeka a ľudoopov. Biológia však na evolúciu človeka v posledných povedzme 40 000 rokoch – zrod spirituality, kultúry a religiozity – rezignuje. Je Dawkinsova memetika jedinou oprávnenou odpoveďou na otázku po kultúrnej evolúcii? O dvoch posledných publikáciách z jednej edície teoretického biológa Antona Markoša píše Eva Schwardy.