Home AuthorsAll posts by Elena Teplanová
Author

Elena Teplanová

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR (ÚZŽNO) uverejnil článok o „slávnostnom podujatí“ v „hlavnom meste Izraela“, ktorý v skutočnosti neprináša žiadne správy o hlavnom meste, teda Tel Avive. Namiesto toho nepravdivo referuje o agresívnom masovom pochode iným mestom – Jeruzalemom. Elena Teplanová vysvetľuje, v čom spočíva problém takéhoto „spravodajstva“ a žiada od ÚZŽNO opravu.