Home BLOGUJTE NA POLI!

BLOGUJTE NA POLI!

Pole uverejňuje komentáre, analýzy, eseje, fotoeseje, recenzie, poéziu a videá najrôznejšieho druhu. Dĺžka textu by sa mala pohybovať v rozmedzí 3 000 až 10 000 znakov v závislosti od typu článku. Uvítame krátke komentáre venujúce sa aktuálnej situácii, reakcie na správy a názory v iných médiách, recenzie kníh, filmov, divadelných predstavení, verejných diskusií, hudobných albumov, či koncertov, ale aj dlhšie analýzy a eseje dôkladne rozoberajúce spoločenské javy.

Odmena za články, ktoré od nás preberie web Political Critique je 20 €. Články do angličtiny pre nás prekladajú naši partneri.

Upozorňujeme autorov, že ich článok môže byť bez ich predbežného súhlasu vybraný redaktormi partnerského webu Denníka Referendum a publikovaný u nich v rámci rubriky Dopis ze Slovenska. V prípade, že si to niekto z Vás nebude želať, upozornite na to prosím redakciu.

Diskusie pod článkami neumožňujeme vzhľadom na nutnosť ich kontroly vyplývajúcej zo zákona. Radi ale uverejníme zmysluplné reakcie na hlavnej stránke Poľa. Vyhradzujeme si právo na editovanie zaslaných príspevkov. Citovanie iných textov preferujeme vo forme linkovania pôvodného zdroja.

Uprednostňujeme texty, ktoré používajú rodovo vyvážený jazyk.

Svoje príspevky posielajte na adresu: redakciapola_zavináč_gmail_bodka_com.