Home O nás

O nás

POLE je publicistický blog ponúkajúci alternatívu k médiám stredného prúdu. Je reakciou na príliš úzke diskusné pole, ktoré tieto médiá vytvárajú. Našim cieľom je ho rozšíriť a prispieť do debaty odlišným pohľadom na slovenskú spoločnosť a svetové udalosti. Blog sa venuje hlavným spoločenským témam, od ekonomiky cez politiku, kultúru, životné prostredie až po šport. Jedným z dlhodobých cieľov POĽA je prinášať do slovenskej diskusie perspektívy z každodenného života a venovať sa otázkam identity a ich prepojeniu na životné štýly a širšie spoločenské javy.

POLE vydáva Občianske združenie POLE a v Národnej databáze ISSN figuruje pod číslom ISSN 2453-9058.

BLOGUJTE NA POLI AJ VY (Všeobecné podmienky pre autorov a užívateľov stránky)

V prípade získania dostatočných zdrojov budeme usilovať o rozširovanie slovenského diskusného poľa aj prekladmi článkov zo zahraničia, publikovaním POĽA v tlačenej podobe či angažovaním stáleho editora na plný úväzok. Na tento účel zriaďujeme účet, kam môže ktokoľvek prispieť a podporiť nás. Chod blogu (doména, hosting, online prístupy, reklama na sociálnych sieťach) je momentálne hradený len z našich vlastných zdrojov.

Bankové spojenie:
IBAN: SK36 8330 0000 0026 0106 2302
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
(Ak sa rozhodnete POLE finančne podporiť, prosíme uveďte do poznámky pre prijímateľa, že ide o dar a pripojte svoje meno a priezvisko.)

Redakcia
Michael Augustín je zakladateľ a šéfredaktor spravodajského blogu o francúzskej politike politique.FR. Je absolventom európskych štúdií a politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti je doktorandom Ústavu politických vied SAV. Študoval na študijných pobytoch v Remeši (Francúzsko) a Prahe.  Pracoval aj ako webeditor Pravda.sk. Venuje sa politickému komentovaniu a publicistike najmä v oblasti súčasných otázok a výziev demokracie, demokratického občianstva, politických strán a politického systému Francúzska.


12422366_1648394105407389_1630757827_oPetra Burzová pracuje na Ústave etnológie FF UK a na katedre antropológie FF ZČU v Plzni. Zaoberá sa teóriou nacionalizmu, tvorby kolektívnej identity a ideológie, momentálne sa venuje terénnemu výskumu nekvalifikovanej práce a fotografii.


12422366_1648394105407389_1630757827_oVladimír Čičmanec študoval medzinárodné vzťahy a európske štúdiá v Brne, pracuje ako programátor. Vo voľnom čase aktivista a fotograf. Je členom Progresívneho Slovenska.


20160319_225451-5Jaroslav Fabok je doktorandom na katedre Verejnej politiky a verejnej správy Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, kde sa venuje problematike sociálneho štátu. Zaujíma sa o problematiku multikulturalizmu, kultúrnej a náboženskej identity.


nawebĽubomír Lupták pracuje ako odborný asistent na Katedre politológie a medzinárodných vzťahov FF ZČU v Plzni a ako výskumný pracovník na Katedre antropológie FF ZČU v Plzni. Popri práci sa venuje prevádzke družstevnej kaviarne, spoločenskovedného antikvariátu a fotoštúdia Inkognito v Plzni. Ako bývalý bezpečnostný byrokrat sa venuje fungovaniu podivného sveta bezpečnostných expertov a tomu, ako bezpečnostné diskurzy a praktiky ovplyvňujú život marginalizovaných populácií v postsocializme.


misMichaela Pašteková vyštudovala estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2011 obhájila dizertačnú prácu na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka a koordinátorka Centra výskumu. Zaoberá sa vizuálnou kultúrou, najmä vplyvom nových médií a sociálnych sietí na estetiku a hodnotenie fotografického obrazu. V rokoch 2004 – 2006 pracovala ako editorka kultúry v Novom Slove a následne v Hospodárskych novinách (2006 – 2008).


TP fotoTomáš Profant je výskumný pracovník pražského Ústavu medzinárodných vzťahov a učí na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončil na Kasselskej univerzite. Venuje sa otázkam medzinárodnej politickej ekonómie, rozvojovej spolupráci a vzťahom medzi krajinami globálneho Severu a Juhu. Životopis


Marcel Šedo je študentom posledného ročníka Audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Okrem Poľa sa jeho texty objavujú aj v časopisoch Film.sk, Kino-Ikon, Kinečko, Kinema či Filmpress. Mimo toho spolupracuje s Kinom Lumiére, pre ktoré napríklad vytvoril zopár dramaturgických cyklov a niekoľko autorských textov.


Jakub Žaludko sa pohybuje naprieč mimovládnym, občianskym a akademickým priestorom. Venuje sa anarchistickej antropológii, rozvoju v kontexte globalizácie, hnutiam zdola a priamej demokratickej praxi. Aktuálne študuje na Viedenskej univerzite.


Naši partneri

Visegradsky fond logo POLE je v roku 2017 súčasťou projektu Network 4 Debate podporovaného Medzinárodným vyšehradským fondom.


Rosa Luxemburg foundation
POLE realizuje v roku 2017 projekt s názvom Odborovo organizovaná a neorganizovaná pracujúca chudoba, ktorý podporuje nadácia Rosa Luxemburg Stiftung.


logo-a2-2009Ádvojka je nezávislý kritický dvojtýždenník, ktorý reflektuje kultúru v čo najširšom poňatí vrátane spoločenského diania a politiky. Snaží sa vytvárať alternatívu k hlavnému mediálnemu prúdu. Články v A2 majú akademické zázemie, ale zároveň punkový prístup.


a2larm-logo-blackAlarm je internetový komentátorský denník časopisu A2.


logo AspektASPEKT je feministickou organizáciou. Zameriava sa na rodovú senzibilizáciu spoločnosti, vydáva webzin ASPEKTin, usporadúva vzdelávacie podujatia, spravuje knižnicu, poskytuje odborné konzultácie, realizuje výskumné projekty a podieľa sa na formovaní rodovo citlivého jazyka.


deník-referendum-300x250Deník Referendum je nezávislý ľavicový internetový denník, ktorý okrem komentárov zverejňuje aj spravodajstvo z domova i zo sveta. Má blízko k zelenému videniu sveta a do veľkej miery žije z príspevkov čitateľov a čitateliek.


Glosolália - rodovo orientovaný časopisGlosolália je slovenský štvrťročník, ktorý sa venuje otázkam feminizmu a kultúrnym témam, pričom jednotiacou perspektívou textov je rodová optika.


Hogwash logoHogwash „Ideovo vychádzame z oslavy vládnuceho systému a poukazujeme na jeho úspechy v reálnom živote ľudí. Pričom realita pre nás nie je rozhodujúca. Zobrazujeme predovšetkým ideologické priania a vízie našich lídrov.“


deb_-_kopie_3Kamil Fila je „Ještě větší kritik než jsme doufali“. Prekračujúc obmedzené písanie na objednávku na jeho webe ide o kombináciu poctivého uvažovania nad tým, čo nám dávajú filmy, s trochou nerdovské infantility a pubertálnosti, irónie, sarkazmu, občasného cynizmu a rozkošníckeho rochnenia sa v absurdite a šialenstve nášho sveta.


logo 4Political Critique (Krytyka polityczna) je najväčšia stredo- a východoeurópska liberálna sieť inštitúcii a aktivistov. Zameriava sa na budovanie nezávislých inštitúcií v mene demokracie, rovnosti a osobnej slobody. Zahŕňa denník, mesačník, knižné vydavateľstvo i výskumný inšititút.


logo 4Blog politique.FR vznikol z potreby poskytovať v slovenskom jazyku viac informácií o významných vnútropolitických a spoločenských záležitostiach Francúzska v dôležitých súvislostiach a kontextoch. Informácie v slovenčine čerpá z uváženej selekcie a syntézy spravodajstva kľúčových celoštátnych francúzskych denníkov. Prináša aj názory francúzskych komentátorov.


170px-Logo_7.GSedmá generace je dvojmesačník, ktorý ma za cieľ vytvárať debatu o modernej spoločnosti a sociálnych a ekologických dopadoch jej vývoja. Prináša informácie o aktuálnom dianí v oblasti ochrany životného prostredia a zasadzuje ich do širších politických, ekonomických a kultúrnych súvislostí.


Sexisticky kix logoPole mediálne podporuje Sexistický kix – anticenu určenú zadávateľom tej najsexistickejšej reklamy vo verejnom a internetovom priestore na Slovensku. Netradičná anticena vznikla, aby tematizovala problematiku sexizmu v reklame, upozornila na dôsledky sexizmu pre reálne životy ľudí, najmä žien, a ponúkla verejnosti nástroj, ako vyjadriť nesúhlas so sexizmom v reklame.