Home O nás

O nás

POLE je publicistický blog ponúkajúci alternatívu k médiám stredného prúdu. Je reakciou na príliš úzke diskusné pole, ktoré tieto médiá vytvárajú. Našim cieľom je ho rozšíriť a prispieť do debaty odlišným pohľadom na slovenskú spoločnosť a svetové udalosti. Blog sa venuje hlavným spoločenským témam, od ekonomiky cez politiku, kultúru, životné prostredie až po šport. Jedným z dlhodobých cieľov POĽA je prinášať do slovenskej diskusie perspektívy z každodenného života a venovať sa otázkam identity a ich prepojeniu na životné štýly a širšie spoločenské javy.

POLE vydáva Občianske združenie POLE a v Národnej databáze ISSN figuruje pod číslom ISSN 2453-9058.

BLOGUJTE NA POLI AJ VY (Všeobecné podmienky pre autorov a užívateľov stránky)

V prípade získania dostatočných zdrojov budeme usilovať o rozširovanie slovenského diskusného poľa aj prekladmi článkov zo zahraničia, publikovaním POĽA v tlačenej podobe či angažovaním stáleho editora na plný úväzok. Na tento účel zriaďujeme účet, kam môže ktokoľvek prispieť a podporiť nás. Chod blogu (doména, hosting, online prístupy, reklama na sociálnych sieťach) je momentálne hradený len z našich vlastných zdrojov.

Bankové spojenie:
IBAN: SK36 8330 0000 0026 0106 2302
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
(Ak sa rozhodnete POLE finančne podporiť, prosíme uveďte do poznámky pre prijímateľa, že ide o dar a pripojte svoje meno a priezvisko.)

Redakcia


Martin Beličák je absolventom TUKE. Od roku 2010 do 2016 koordinoval dobrovoľníkov Greenpeace v Košiciach. V roku 2016 založil  OZ Glóbus, ktoré sa venuje popularizácii ekologických tém. Organizuje výstavy, prednášky a ďalšie podujatia, ktoré reflektujú žalostný stav životného prostredia u nás a vo svete.


Ivana Komanická je autorka, teoretička umenia a kurátorka, zaoberá sa možnosťami odporu voči neoliberalizmu v ére vynútenej kreativity. Jej štúdium filozofie na Middlesex University v Londýne ju priviedlo k radikálnej filozofii a k politickému obratu v súčasnom umení. Pre Európsky kultúrny kongres vo Vroclavi pripravila na pozadí kritiky kongresovej turistiky výstavu o mechanizmoch sociálnych vylúčení východoeurópskych umelcov See You There (2011). Pôsobila na Fakulte umení v Košiciach, ako kultúrna redaktorka v časopise Romboid. Vychádza jej novela o vzťahu lásky a spravodlivosti Pre teba sa postavím proti sebe  (FACE, 2018).


Martin Makara je poslucháčom literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Podieľa sa na výskume marxistickej literárnej teórie. Publikuje v literárnom štvrťročníku Fraktál, angažovanom mesačníku Kapitál a v denníku Pravda. V Spišskej Novej Vsi organizuje prehliadku animovaného, dokumentárneho a experimentálneho filmu, v Košiciach sa podieľa na organizácii diskusno-prednáškového cyklu Socioskop a študentského Kina Minerva.


Tomáš Profant je výskumný pracovník pražského Ústavu medzinárodných vzťahov a učí na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončil na Kasselskej univerzite. Venuje sa otázkam medzinárodnej politickej ekonómie, rozvojovej spolupráci a vzťahom medzi krajinami globálneho Severu a Juhu. Životopis


Ján Ruman pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník na katedre politológie FF UPJŠ v Košiciach. Momentálne sa zaoberá problematikou pravicového extrémizmu na Slovensku, v rámci ktorej robí kvantitatívny výskum. Okrem pravicového extrémizmu sa venuje sociálnym teóriám, sociálnej filozofii a politickej sociológii. V minulosti publikoval pre portál Nové Slovo. Je aktívnym členom OZ Res Publica a OZ Pracujúca chudoba.


Peter Takáč: „Verím v základné hodnoty slobody a vlastníctva. Dane sú legalizovanou krádežou a štát horším zlom ako komunizmus. Neverím na rozprávky. Namiesto nich potrebujeme „vynikajúcich taktikov s inštinktom šelmy“, premenených na mníchov (R. S. Sharma). Chudobní a trpiaci, ako hladujúce deti v Darfúre, si za to môžu sami. Ako hovorí autorka bestselleru Tajomstvo, Rhonde Byrnová, naladili sa na vlnu negatívneho myslenia. Ani Ayn Randovej nikto (okrem rodiny, peňazí a ubytovania u príbuzných a prvého zamestnávateľa) nepomáhal. Nemala žiadnych priateľov, matka jej vzala hračky, nemala ani deti a ako ju to zocelilo. Keď niekto niečo naozaj chce dosiahnuť, nepotrebuje školu. Ani Steve Jobs nikdy neskončil školu a jeho firma sa vyhla plateniu daní, robil podvody s akciami, svojich zamestnancov deptal a vrieskal na nich. Aj vlastnú dcéru nechával žiť v chudobe. Preto sa tiež riadim heslom ‚Pomôž si sám, aj trh ti pomôže.’“


Naši partneri

Visegradsky fond logo POLE bolo v roku 2017 súčasťou projektu Network 4 Debate podporovaného Medzinárodným vyšehradským fondom.


Rosa Luxemburg foundation
POLE realizovalo v roku 2017 projekt s názvom Odborovo organizovaná a neorganizovaná pracujúca chudoba, ktorý podporuje nadácia Rosa Luxemburg Stiftung.


logo-a2-2009Ádvojka je nezávislý kritický dvojtýždenník, ktorý reflektuje kultúru v čo najširšom poňatí vrátane spoločenského diania a politiky. Snaží sa vytvárať alternatívu k hlavnému mediálnemu prúdu. Články v A2 majú akademické zázemie, ale zároveň punkový prístup.


a2larm-logo-blackAlarm je internetový komentátorský denník časopisu A2.


logo AspektASPEKT je feministickou organizáciou. Zameriava sa na rodovú senzibilizáciu spoločnosti, vydáva webzin ASPEKTin, usporadúva vzdelávacie podujatia, spravuje knižnicu, poskytuje odborné konzultácie, realizuje výskumné projekty a podieľa sa na formovaní rodovo citlivého jazyka.


deník-referendum-300x250Deník Referendum je nezávislý ľavicový internetový denník, ktorý okrem komentárov zverejňuje aj spravodajstvo z domova i zo sveta. Má blízko k zelenému videniu sveta a do veľkej miery žije z príspevkov čitateľov a čitateliek.


Glosolália - rodovo orientovaný časopisGlosolália je slovenský štvrťročník, ktorý sa venuje otázkam feminizmu a kultúrnym témam, pričom jednotiacou perspektívou textov je rodová optika.


Hogwash logoHogwash „Ideovo vychádzame z oslavy vládnuceho systému a poukazujeme na jeho úspechy v reálnom živote ľudí. Pričom realita pre nás nie je rozhodujúca. Zobrazujeme predovšetkým ideologické priania a vízie našich lídrov.“


deb_-_kopie_3Kamil Fila je „Ještě větší kritik než jsme doufali“. Prekračujúc obmedzené písanie na objednávku na jeho webe ide o kombináciu poctivého uvažovania nad tým, čo nám dávajú filmy, s trochou nerdovské infantility a pubertálnosti, irónie, sarkazmu, občasného cynizmu a rozkošníckeho rochnenia sa v absurdite a šialenstve nášho sveta.


logo 4Political Critique (Krytyka polityczna) je najväčšia stredo- a východoeurópska liberálna sieť inštitúcii a aktivistov. Zameriava sa na budovanie nezávislých inštitúcií v mene demokracie, rovnosti a osobnej slobody. Zahŕňa denník, mesačník, knižné vydavateľstvo i výskumný inšititút.


logo 4Blog politique.FR vznikol z potreby poskytovať v slovenskom jazyku viac informácií o významných vnútropolitických a spoločenských záležitostiach Francúzska v dôležitých súvislostiach a kontextoch. Informácie v slovenčine čerpá z uváženej selekcie a syntézy spravodajstva kľúčových celoštátnych francúzskych denníkov. Prináša aj názory francúzskych komentátorov.


170px-Logo_7.GSedmá generace je dvojmesačník, ktorý ma za cieľ vytvárať debatu o modernej spoločnosti a sociálnych a ekologických dopadoch jej vývoja. Prináša informácie o aktuálnom dianí v oblasti ochrany životného prostredia a zasadzuje ich do širších politických, ekonomických a kultúrnych súvislostí.


Sexisticky kix logoPole mediálne podporuje Sexistický kix – anticenu určenú zadávateľom tej najsexistickejšej reklamy vo verejnom a internetovom priestore na Slovensku. Netradičná anticena vznikla, aby tematizovala problematiku sexizmu v reklame, upozornila na dôsledky sexizmu pre reálne životy ľudí, najmä žien, a ponúkla verejnosti nástroj, ako vyjadriť nesúhlas so sexizmom v reklame.